About

About AYOTO

14/04/2015

AYOTO là một Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh trong ngành dược, là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và được quyền tham gia mọi hoạt động của nền kinh tế. Được thành lập từ đầu năm 2015, công ty từ đó chính thức đi vào hoạt động với tên gọi AYOTO.

Video
sức khỏe, sinh lý phụ nữ